3.08.2010 г.

Благородни метали - Сребро

Свойства на среброто

Среброто е химичен елемент, преходен метал, с пореден номер 47 в периодичната система на елементите. Химичния знак е Ag, който идва от латинското наименование argentum. Известни са 2 стабилни изотопа 107Ag и 109Ag и още 28 радионктивни изотопа.
Среброто е с бял цвят и красив метален блясък. Спада към групата на благородните метали. То има най-високата топло и електропроводимост сред металите. Има висока способност за отразяване на светлината, само алуминият го превъзхожда в това отношение. Има най-ниското контактно съпротивление от всички метали. При висока температура се изпарява и парите са  едноатомни и със син цвят.